ძიება
ქარ

მულტიმედია

მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი გიორგი რევიშვილი ნეიტრალიტეტისა და უბლოკო სტატუსის მითებზე
მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი გიორგი რევიშვილი ნეიტრალიტეტისა და უბლოკო სტატუსის მითებზე

პროექტი ხორციელდება მედიის განვითარების ფონდის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. სიუჟეტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

სიუჟეტის შინაარსზე პასუხისმგებელია მედიის განვითარების ფონდი. ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.