axtarış

Avropa haqqında faktlar

Ərazisi: 10,180,000 kvadrat kilometr Əhali: 742,452,000 (2013-cü ilin məlumatı) Ölkələr: təxminən 50 Qərb mədəniyyəti öz başlanğıcını Avropanın, xüsusi ilə də Antik Yunanıstan və Antik Romadan götürür. 15-ci əsrdən bu günə qədər, o qlobal meydanda əhəmiyyətli rol oynarır. 18-ci əsrin sonunda Böyük Britaniyada başlayan sənaye inqlabı Qərbi Avropada və bütün dünyada radikal iqtisadi, mədəni və sosial dəyişikliklərə səbəb oldu. Soyuq müharibə dönəmində „dəmir pərdə" Avropanı iki yerə bölürdü. İkinci dünya müharibəsi zamanı avropalı liderlər belə bir nəticəyə gəldilər ki, ölkələr arasında sülhün təmin olunması yalnız iqtisadi və siyasi interasiya nəticəsində mümkündür. Avro inteqrasiya Qərbi Aropada Avropa Şurası və Avropa Birliyinin yaranmasına səbəb oldu və bu 1989-cu il inqlabı ilə 1991-ci il Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra Şərqi Avropaya da yayıldı. Bir çox avropa ölkəsi Şenqen zonasında birləşib ki, bu zonaya üzv olan ölkələr arasında sərhəd və iqrasiyaya nəzarət ləğv olunub.