axtarış
Media İnkişaf Fondu portalı
Avropa haqda faktlar

Ərazisi: 10,180,000 kvadrat kilometr Əhali: 742,452,000 (2013-cü ilin məlumatı) Ölkələr: təxminən 50 Qərb mədəniyyəti öz başlanğıcını Avropanın, xüsusi ilə də Antik Yunanıstan və Antik Romadan götürür. 15-ci əsrdən bu günə qədər, o qlobal meydanda əhəmiyyətli rol oynarır. 18-ci əsrin sonunda Böyük Britaniyada başlayan sənaye inqlabı Qərbi Avropada və bütün dünyada radikal iqtisadi, mədəni və sosial dəyişikliklərə səb... Tam

Yeniliklərin yüklənməsi